Muziektheorie

't Stil Lawijt

Wil je je enkel focussen op muziektheorie, begrijpen wat er op een muziekpagina staat, verschillende maatsoorten leren kennen, noten en hun ritmes leren ontwarren, meer begrip krijgen i.v.m. de toonaard van een stuk, de verschillende toonladders begrijpen, akkoorden kunnen ontleden en arpeggio's noteren? Wil je nu eindelijk graag begrijpen wat modi zijn en hoe ze toe te passen, of hoe je een partituur analyseert en ontleedt?

Deze elementen worden ook besproken tijdens de instrumentlessen, maar wanneer je je enkel op de theorie wilt focussen, dan kan dit via deze lessen.


We begeleiden je persoonlijk in je zoektocht, we oefenen samen / één op één en leggen de elementen (extra) uit waar jij nood aan hebt.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

Prijzen

Een eerste les duurt 45 minuten en kost €15. Daarin bespreken we een kwartiertje wat je noden zijn en hoe we dat het beste aanpakken en wordt er meteen een half uurtje les aan gekoppeld.

€15 / half uur

€25 / uur

2 personen: €35 / uur

Èénmalig / Wekelijks / 2-wekelijks of sporadisch, aan jou de keuze.

Contacteer ons voor vrijblijvende informatie of een persoonlijk aangepast lessenpakket.