't Stil Lawijt
Afspraken

  1. Respecteer de tijdsafspraken en speel nooit later dan 22u.
  2. Speel nooit met de deuren open, ook niet als andere bandleden binnen/buitengaan.
  3. Respecteer de nachtrust van de buren en veroorzaak geen nachtlawaai.
  4. In de repetitieruimte mag niet gerookt worden.
  5. Er staat een kleine koelkast met drank. Je bent vrij eigen drank mee te brengen, of betaal de faire prijs van de voorziene drank.
  6. Drink / eet bij voorkeur buiten. Hou de nog niet lege flesjes in of op de koelkast om omstoten en dus vlekken te voorkomen.
  7. Hou de ruimte netjes.
  8. Bij vertrek: doof alle lichten, schakel alle toestellen uit, sluit de deuren goed af.
  9. Behandel alle materiaal met respect, eventuele schade wordt aangerekend.